Bệnh của Duyên đang nguy hiểm

  1. Em Hờ Duyên đã được phẫu thuật

    Theo thông tin từ gia đình, em Hờ Duyên sau khi nhập viện ngày 07/06 thì một tuần sau đó em đã được phẫu thuật.

    Hiện tại tìn trạng sức khỏe em đã ổn định hơn trước.
Quay lại danh sách cập nhật...