Bệnh của Duyên đang nguy hiểm

 1. Chi phí ca phẫu thuật của em Duyên

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Hờ Duyên. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 65.000.000đ, BHYT thanh toán 30.114.863đ, còn lại Sở Lao động Thương binh & Xã hội tỉnh Phú Yên thanh toán 24.419.596đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 10.465.541đ.

  ho-duyen717.
  Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện Bệnh viện Tim Tâm Đức cung cấp

  Quỹ Hiểu về trái tim cũng đã tiến hành thanh toán cho bệnh viện Bệnh viện Tim Tâm Đức.

  ho-duyen716.
  Hóa đơn thanh toán của Quỹ Hiểu về trái tim

  Số tiền các nhà hảo tâm đã đóng góp vượt cam kết hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho em Hờ Duyên sẽ được Hiểu về trái tim dùng để giúp đỡ cho các trường hợp khác.

  Hiểu về trái tim cùng gia đình em Hờ Duyên chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, Sở Lao động Thương binh & Xã hội tỉnh Phú Yên đã giúp đỡ chi phí cho ca phẫu thuật của em Duyên.

  ho-duyen718.
  Giấy ra viện của em Hờ Duyên
Quay lại danh sách cập nhật...