Bệnh em Tiến Danh cần sớm được phẫu thuật lần 2

  1. Hoàn tất hồ sơ của em Tiến Danh

    Quỹ Hiểu về trái tim chân thành cảm ơn Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam, thông qua chương trình "Thử thách 3Plank - Góp 30.000đ gây quỹ", đã hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho em Nguyễn Văn Tiến Danh.

    Chi phí phẫu thuật của em Tiến Danh được Viện tim TP.HCM đưa ra là 95.864.000 đồng và ông ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam hỗ trợ 100%.

    Các ca tim bẩm sinh được hỗ trợ phẫu thuật bởi Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam đều được cập nhật tại Ngôi nhà trái tim cùng tên ở địa chỉ: https://hieuvetraitim.com/baohiemfwd
Quay lại danh sách cập nhật...