Bệnh nặng, Quốc Hoàng cần phẫu thuật lần 2

  1. Em Quốc Hoàng đã nhập viện

    Theo thông tin bệnh viện, em Quốc Hoàng đã nhập viện ngày 3/7/2020, các bác sỹ đang sắp lịch phẫu thuật cho em.

    Chúc em sớm được phẫu thuật tim.
Quay lại danh sách cập nhật...