Bệnh nặng, Quốc Hoàng cần phẫu thuật lần 2

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của em Hoàng

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Huỳnh Quốc Hoàng. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 115.000.000đ, BHYT thanh toán 28.000.000đ, còn lại Quỹ Tài trợ VinaCapital thanh toán 65.250.000đ, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng thanh toán 4.350.000đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 17.400.000đ.

  HUYNH QUOC HOANG -QT.
  Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cung cấp
  Sau khi nhận được quyết toán, Quỹ Hiểu về trái tim đã tiến hành thanh toán cho bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.

  HUYNH QUOC HOANG -HD.
  Số tiền các nhà hảo tâm đã đóng góp vượt cam kết hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho em Huỳnh Quốc Hoàng sẽ được Hiểu về trái tim dùng để giúp đỡ cho các trường hợp khác.

  Hiểu về trái tim cùng gia đình em Huỳnh Quốc Hoàng chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, Quỹ Tài trợ VinaCapital và Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng đã giúp đỡ chi phí cho ca phẫu thuật của em Hoàng.
Quay lại danh sách cập nhật...