Bệnh ngày càng nặng, em Nguyên cần phẫu thuật sớm

  1. Đình Nguyên đã phẫu thuật

    Chiều qua 16/07/2020 Đình Nguyên đã được phẫu thuật tim, em vẫn còn đang được bác sĩ theo dõi tình trạng sức khỏe.
Quay lại danh sách cập nhật...