Bệnh ngày càng nặng, em Nguyên cần phẫu thuật sớm

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của em Nguyên

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Phan Đình Nguyên. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 81.000.000đ, BHYT thanh toán 23.823.200đ, còn lại Quỹ Tài trợ Vinacapital thanh toán 11.435.360đ, Hội Bảo trợ BNN, NTT & TMC tỉnh Bến Tre (Tổ chức Children Action) thanh toán 40.023.760đ và Quỹ Hiểu về trái tim (Công ty CP QH Plus) thanh toán 5.717.680đ.

  QT Phan Dinh Nguyen.
  Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện Tim Tâm Đức cung cấp

  GRV Phan Dinh Nguyen.
  Giấy ra viện của em Nguyên

  HD Phan Dinh Nguyen.
  Hóa đơn thanh toán của em Nguyên

  Số tiền các nhà hảo tâm đã đóng góp vượt cam kết hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho em Phan Đình Nguyên sẽ được Hiểu về trái tim dùng để giúp đỡ cho các trường hợp khác.

  Hiểu về trái tim cùng gia đình em Phan Đình Nguyên chân thành cảm ơn Công ty CP QH Plus, Hội Bảo trợ BNN, NTT & TMC tỉnh Bến Tre (Tổ chức Children Action) và Quỹ Tài trợ VinaCapital đã giúp đỡ chi phí cho ca phẫu thuật của em Nguyên.​
Quay lại danh sách cập nhật...