Bệnh tim bé Nga rất nặng

  1. Em Nga đã nhập viện và phẫu thuật

    Theo thông tin từ gia đình, em Nga nhập viện ngày 03/11/2018 và phẫu thuật ngày 06/11/2018.

    Chúc ca phẫu thuật em thành công.
Quay lại danh sách cập nhật...