Bệnh tim bé Nga rất nặng

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của em Nga

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Nguyễn Đào Thanh Nga. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 105.004.385đ, BHYT thanh toán 42.878.158đ, còn lại Quỹ Tài trợ Vinacapital thanh toán 17.968.400đ, Viện Tim thanh toán 30.681.526đ, Gia đình bệnh nhân thanh toán 1đ và Quỹ Hiểu về trái tim (Giải Golf Hiểu về trái tim - Swing for the Heart 2018) thanh toán 13.476.300đ.

  QT-Nguyen-Dao-Thanh-Nga.
  Bảng quyết toán chi phí do Viện Tim TP.HCM cung cấp
  Số tiền các nhà hảo tâm đã đóng góp vượt cam kết hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho em Nguyễn Đào Thanh Nga sẽ được Hiểu về trái tim dùng để giúp đỡ cho các trường hợp khác.

  Hiểu về trái tim cùng gia đình em Nguyễn Đào Thanh Nga chân thành cảm ơn Giải Golf Hiểu về trái tim - Swing for the Heart 2018, Viện Tim và Quỹ Tài trợ VinaCapital đã giúp đỡ chi phí cho ca phẫu thuật của em Nga.
Quay lại danh sách cập nhật...