Bệnh tim bé Nga rất nặng

  1. Hóa đơn thanh toán viện phí cho em Nga

    Sau khi nhận được quyết toán chi phí cho ca phẫu thuật của em Nguyễn Đào Thanh Nga, Quỹ Hiểu về trái tim đã tiến hành thanh toán cho Viện Tim TP.HCM.

    NGUYEN-DAO-THANH-NGA-hd.
    Hóa đơn thanh toán của Quỹ Hiểu về trái tim

    --Hiểu về trái tim--
Quay lại danh sách cập nhật...