Bệnh tim bé Phong phức tạp, đang chuyển nặng

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của em Phong

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Dương Đình Phong. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 90.700.000đ, BHYT thanh toán 28.963.000đ, còn lại , Quỹ tài trợ Vinacapital thanh toán 18.521.100đ, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM thanh toán 18.521.100đ, Tổ chức Trả lại tuổi thơ thanh toán 12.347.400đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 12.347.400đ.

  duong-dinh-phong-qt.
  Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện Tim Tâm Đức cung cấp

  Sau khi nhận được quyết toán, Quỹ Hiểu về trái tim đã tiến hành thanh toán cho bệnh viện Tim Tâm Đức.

  duong-dinh-phong-hd.
  Hóa đơn thanh toán của Quỹ Hiểu về trái tim

  duong-dinh-phong-rv.
  Giấy ra viện của em Đình Phong

  -- Hiểu về trái tim --
Quay lại danh sách cập nhật...