Bệnh tim của bé Xuân Phúc phức tạp, cần phẫu thuật lần 2