Bệnh tim của em Thành khá nặng

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của em Thành

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Nguyễn Cửu Minh Thành. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 96.900.000đ, BHYT thanh toán 28.289.000đ, còn lại Quỹ tài trợ VinaCapital thanh toán 27.444.400đ, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM thanh toán 27.444.400đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 13.722.200đ.

  nguyen-cuu-minh-thanh-qt.
  Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện bệnh viện Tim Tâm Đức cung cấp
  Sau khi nhận được quyết toán, Quỹ Hiểu về trái tim đã tiến hành thanh toán cho bệnh viện bệnh viện Tim Tâm Đức .

  nguyen-cuu-minh-thanh-hd.
  Hóa đơn thanh toán của Quỹ Hiểu về trái tim
  Số tiền các nhà hảo tâm đã đóng góp vượt cam kết hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho em Nguyễn Cửu Minh Thành sẽ được Hiểu về trái tim dùng để giúp đỡ cho các trường hợp khác.

  nguyen-cuu-minh-thanh-rv.
  Giấy ra viện của Minh Thành

  Hiểu về trái tim cùng gia đình em Nguyễn Cửu Minh Thành chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, Quỹ tài trợ VinaCapital, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM đã giúp đỡ chi phí cho ca phẫu thuật của em Minh Thành.
Quay lại danh sách cập nhật...