Bệnh tim em Nhã Uyên cần phẫu thuật sớm

  1. Sức khỏe bé Nhã Uyên đã ổn định

    Chiều nay 13/05/2020, Quỹ Hiểu về trái tim đến thăm bé Nguyễn Lê Nhã Uyên, sức khỏe của em sau ca phẫu thuật đang hồi phục tốt.

    Nha-Uyen.
    Nhã Uyên sau ca phẫu thuật
Quay lại danh sách cập nhật...