Bệnh tim em Nhã Uyên cần phẫu thuật sớm

 1. hi phí cho ca phẫu thuật của em Uyên

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Nguyễn Lê Nhã Uyên. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 106.142.663đ, BHYT thanh toán 54.937.569đ, còn lại Quỹ tài trợ Vinacapital thanh toán 20.482.037đ, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM thanh toán 15.361.529đ, gia đình bệnh nhân (bệnh viện Đại học Y Dược vận động) thanh toán 5.120.509đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 10.241.019đ.

  Quyet toan Nguyễn-Lê-Nhã-Uyên.
  Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cung cấp

  Số tiền các nhà hảo tâm đã đóng góp vượt cam kết hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho em Nguyễn Lê Nhã Uyên sẽ được Hiểu về trái tim dùng để giúp đỡ cho các trường hợp khác.

  Hiểu về trái tim cùng gia đình em Nguyễn Lê Nhã Uyên chân thành cảm ơn các mạnh thường quân, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Tp.HCM và Quỹ Tài trợ VinaCapital đã giúp đỡ chi phí cho ca phẫu thuật của em Nhã Uyên.

Quay lại danh sách cập nhật...