Bệnh tim em Nhã Uyên cần phẫu thuật sớm

  1. Hóa đơn thanh toán viện phí cho em Nhã Uyên

    Sau khi nhận được quyết toán chi phí cho ca phẫu thuật của em Nguyễn Lê Nhã Uyên Quỹ Hiểu về trái tim đã tiến hành thanh toán cho bệnh viện Đại học y dược TP.HCM.

    HD-NGUYEN-LE-NHA-UYEN.
    Hóa đơn thanh toán của Quỹ Hiểu về trái tim

    --Hiểu về trái tim--
Quay lại danh sách cập nhật...