Bệnh tim em Phước rất nặng, cần mổ lần thứ 3

Hãy là người đầu tiên đóng góp cho hồ sơ này.