Bệnh tim em Phước rất nặng, cần mổ lần thứ 3

  1. Ngưng hồ sơ em Nguyễn Duy Phước

    Theo thông tin từ bệnh viện Đại Học Y Dược TP.HCM, em Nguyễn Duy Phước đã được phẫu thuật tim và có nhà tài trợ khác hỗ trợ 100% chi phí phẫu thuật tim cho em.

    Vậy, Hiểu về trái tim sẽ ngưng kêu gọi hồ sơ em Nguyễn Duy Phước.