Bệnh tim em Thanh Tuấn ngày càng nặng

  1. Hoàn tất hồ sơ em Phạm Thanh Tuấn

    Quỹ Hiểu về trái tim chân thành cảm ơn Công ty TNHH Junhee Beauty Center Việt Nam hoàn tất đóng góp cho hồ sơ em Phạm Thanh Tuấn.

    Chúc em sớm được phẫu thuật tim.
Quay lại danh sách cập nhật...