Bệnh tim em Thanh Tuấn ngày càng nặng

  1. Em Tuấn đã được về nhà

    Hôm nay, ngày 2/3/2020, mẹ em Tuấn gọi điện báo em đã được xuất viện. Mẹ em Tuấn cũng gửi lời cảm ơn đến Công ty TNHH Junhee Beauty Center Việt Nam đã hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho em Tuấn.

    Hiểu về trái tim chúc em Tuấn luôn khỏe mạnh.
Quay lại danh sách cập nhật...