Bệnh tim em Thanh Tuấn ngày càng nặng

  1. Chi phí cho ca phẫu thuật của Thanh Tuấn

    Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Phạm Thanh Tuấn. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 82.824.266đ, BHYT thanh toán 43.378.652đ, còn lại Quỹ tài trợ Vinacapital thanh toán 13.805.965đ, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM thanh toán 13.805965đ và Quỹ Hiểu về trái tim (Công ty TNHH Junhee Beauty Center Việt Nam) thanh toán 11.833.684đ.

    pham thanh tuan-qt.
    Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cung cấp

    -- Hiểu về trái tim --
Quay lại danh sách cập nhật...