Bệnh tim Hồng Ân rất nặng

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của em Ân

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Nguyễn Ngọc Hồng Ân. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 90.700.000đ, BHYT thanh toán 29.312.984đ, còn lại Quỹ tài trợ Vinacapital thanh toán 9.359.344đ, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM thanh toán 8.550.000đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 18.416.105đ.

  nguyen-ngoc-hong-an-qt.
  Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện Tim Tâm Đức cung cấp

  Sau khi nhận được quyết toán, Quỹ Hiểu về trái tim đã tiến hành thanh toán cho bệnh viện Tim Tâm Đức.

  nguyen-ngoc-hong-an-hd.
  Hóa đơn thanh toán của Quỹ Hiểu về trái tim

  nguyen-ngoc-hong-an-rv.
  Giấy ra viện của em Hồng Ân

  -- Hiểu về trái tim --
Quay lại danh sách cập nhật...