Bệnh tim Minh Tuấn rất nặng

  1. Bé Minh Tuấn đã được nhập viện và phẫu thuật

    Theo thông tin từ gia đình, bé Minh Tuấn đã nhập viện ngày 27/11/2018 và phẫu thuật ngày 11/12/2018.

    Hiện tại tình hình sức khỏe còn yếu nên vẫn còn nằm hồi sức.

    Chúc em sớm hồi phục.
Quay lại danh sách cập nhật...