Bệnh tim Minh Tuấn rất nặng

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của em Tuấn

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Nguyễn Minh Tuấn. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 81.230.307đ, BHYT thanh toán 42.384.804đ, còn lại Quỹ tài trợ Vinacapital thanh toán 13.595.926đ, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM thanh toán 11.653.651đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 13.595.926đ.

  nguyen-minh-tuan-qt.
  Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện E Hà Nội cung cấp


  nguyen-minh-tuan-rv.
  Giấy ra viện của em Minh Tuấn

  -- Hiểu về trái tim --
Quay lại danh sách cập nhật...