Bệnh tim Minh Tuấn rất nặng

  1. Hóa đơn thanh toán viện phí cho em Tuấn

    Sau khi nhận được quyết toán chi phí cho ca phẫu thuật của em Nguyễn Minh Tuấn, Quỹ Hiểu về trái tim đã tiến hành thanh toán cho bệnh viện E Hà Nội.

    nguyen-minh-tuan-191.
    Hóa đơn thanh toán của Quỹ Hiểu về trái tim

    -- Hiểu về trái tim --
Quay lại danh sách cập nhật...