Bệnh tim nặng khiến bé Linh Đan thở khó khăn

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của em Đan

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Nguyễn Hoàng Linh Đan. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 123.695.627đ, BHYT thanh toán 53.504.459đ, Viện Tim (Hiệp hội Alain Carpentier) thanh toán 25.672.169đ, còn lại Quỹ Tài trợ Vinacapital thanh toán 21.383.550đ, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Tp.HCM thanh toán 14.255.700đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 11.879.750đ.

  Nguyen-Hoang-Linh-Dan-qt.
  Bảng quyết toán chi phí do Viện Tim TP.HCM cung cấp


  Nguyen-Hoang-Linh-Dan-rv.
  Giấy ra viện của em Đan
  Số tiền các nhà hảo tâm đã đóng góp vượt cam kết hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho em Nguyễn Hoàng Linh Đan sẽ được Hiểu về trái tim dùng để giúp đỡ cho các trường hợp khác.

  Hiểu về trái tim cùng gia đình em Nguyễn Hoàng Linh Đan chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, Viện Tim, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Tp.HCM và Quỹ Tài trợ VinaCapital đã giúp đỡ chi phí cho ca phẫu thuật của em Đan.
Quay lại danh sách cập nhật...