Bệnh tim nặng, Minh Huy tím tái, khó thở

  1. Hồ sơ đạt 55%

    Tính đến sáng 14/04/2020, hồ sơ kêu gọi của bé Minh Huy đạt 55% với 11.700.000 đồng, trong khi số tiền đang cần cho ca phẫu thuật là 21.300.000 đồng.

    Cháu cần thêm 9.600.000 đồng để hoàn tất.

    Hiểu về trái tim mong mọi người tiếp tục đóng góp để hỗ trợ cháu nhé.
Quay lại danh sách cập nhật...