Bệnh tim phức tạp, bé Quốc Anh tím tái nặng và ngất xỉu