Bệnh tim phức tạp, bé Thanh Ngân cần phẫu thuật lần 2