Bị bệnh tim nguy hiểm, sức khỏe em Cao Kim Anh rất kém

  1. Hoàn tất hồ sơ em Cao Kim Anh

    Hiểu về trái tim xin cảm ơn nhà hảo tâm Trần Đình Tăng đã đóng góp số tiền 4.900.000 đồng, giúp hoàn tất hồ sơ kêu gọi của em Cao Kim Anh.

    Chúng tôi sẽ làm việc với bệnh viện để nắm rõ lịch khám, nhập viện, phẫu thuật của em Cao Kim Anh và cập nhật thường xuyên để tất cả các mạnh thường quân theo dõi.
Quay lại danh sách cập nhật...