Bị thông liên thất nên sức khỏe của bé Ki Na rất kém