Bố mẹ bé Cao Anh Tài lo lắng đến mất ngủ khi con bệnh tim

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của em Tài

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Cao Anh Tài. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 49.000.000đ, BHYT thanh toán 18.400.000đ, còn lại Quỹ Tài trợ Vinacapital thanh toán 12.240.000đ, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Tp.HCM thanh toán 4.590.000đ, Tổ chức Trả lại tuổi thơ thanh toán 10.710.000đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 3.060.000đ.

  CAO ANH TAI - QT.
  Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cung cấp

  CAO ANH TAI - HD.
  Sau khi nhận được quyết toán, Quỹ Hiểu về trái tim đã tiến hành thanh toán cho bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.

  Số tiền các nhà hảo tâm đã đóng góp vượt cam kết hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho em Cao Anh Tài sẽ được Hiểu về trái tim dùng để giúp đỡ cho các trường hợp khác.

  Hiểu về trái tim cùng gia đình em Cao Anh Tài chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, Quỹ Tài trợ VinaCapital, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Tp.HCM và Tổ chức Trả lại tuổi thơ đã giúp đỡ chi phí cho ca phẫu thuật của em Tài.
Quay lại danh sách cập nhật...