Căn nhà gia đình anh Toàn đã bị sập

  1. Gia đình anh Toàn đã được xây nhà

    Theo thông tin từ Tỉnh Đoàn Cà Mau, trong thời gian chờ kêu gọi tiền, gia đình anh Toàn đã được anh chị em trong gia đình hỗ trợ tiền xây nhà.

    Vì vậy, số tiền các nhà hảo tâm đóng góp cho gia đình anh Võ Quốc Toàn, chúng tôi xin chuyển qua hỗ trợ xây nhà cho hoàn cảnh khác.

    -- Hiểu về trái tim --
Quay lại danh sách cập nhật...