Chí Hướng bị bại não, liệt một cánh tay, lại mắc bệnh tim nặng