Hiểu Về Trái Tim

Giới thiệu về Bình Thuận

Ngôi nhà trái tim Bình Thuận do Tỉnh Đoàn Bình Thuận quản lý, nhằm kêu gọi hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Bình Thuận thông qua Mạng xã hội Hiểu về trái tim.

Hoạt động

Đã tạo được 12 hồ sơ

Hoạt động lần cuối

1/6/18

1 Members

  1. Hiểu Về Trái Tim

    Team Member