Chị Nhung mơ một căn nhà đàng hoàng

  1. Lễ khởi công nhà bà Nhung

    Ngày 22/01/2018 huyện Đoàn Tuy Phong tỉnh Bình Thuận tiến hành làm lễ khởi công cho gia đình bà Hàng Thị Hồng Nhung.

    Một số hình ảnh lễ khởi công:

    IMG-0640.JPG IMG-0641.JPG
Quay lại danh sách cập nhật...