Chị Nhung mơ một căn nhà đàng hoàng

  1. Lễ bàn giao nhà bà Nhung

    Ngày 23/02/2018 huyện Đoàn Tuy Phong tỉnh Bình Thuận tiến hành làm lễ bàn giao nhà cho gia đình bà Hàng Thị Hồng Nhung.

    Một số hình ảnh bàn giao:

    Nha_chi_Nhung_1. Nha_chi_Nhung_2.
    Gia đình gửi lời cảm ơn chân thành đến Hiểu về trái tim đã hỗ trợ chi phí xây nhà để cho gia đình bà Nhung có cuộc sống sung túc hơn.
Quay lại danh sách cập nhật...