Chị Nhung mơ một căn nhà đàng hoàng

  1. Biên bản bàn giao nhà bà Nhung

    Theo biên bản nghiệm thu, tổng chi phí xây dựng căn nhà là 30.000.000đ, Quỹ Hiểu về trái tim hỗ trợ toàn bộ chi phí xây dựng.

    hang-thi-hong-nhung-bb.
    Biên bản nghiệm thu nhà bà Hàng Thị Hồng Nhung
    Quỹ Hiểu về trái tim cùng gia đình bà Hàng Thị Hồng Nhung chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm đã hỗ trợ chi phí xây dựng mái nhà nhân ái cho gia đình bà Nhung.
Quay lại danh sách cập nhật...