Chị Nhung mơ một căn nhà đàng hoàng

 1. Biên bản bàn giao nhà bà Nhung

  Theo biên bản nghiệm thu, tổng chi phí xây dựng căn nhà là 30.000.000đ, Quỹ Hiểu về trái tim hỗ trợ toàn bộ chi phí xây dựng.

  hang-thi-hong-nhung-bb.
  Biên bản nghiệm thu nhà bà Hàng Thị Hồng Nhung
  Quỹ Hiểu về trái tim cùng gia đình bà Hàng Thị Hồng Nhung chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm đã hỗ trợ chi phí xây dựng mái nhà nhân ái cho gia đình bà Nhung.
 2. Lễ bàn giao nhà bà Nhung

  Ngày 23/02/2018 huyện Đoàn Tuy Phong tỉnh Bình Thuận tiến hành làm lễ bàn giao nhà cho gia đình bà Hàng Thị Hồng Nhung.

  Một số hình ảnh bàn giao:

  Nha_chi_Nhung_1. Nha_chi_Nhung_2.
  Gia đình gửi lời cảm ơn chân thành đến Hiểu về trái tim đã hỗ trợ chi phí xây nhà để cho gia đình bà Nhung có cuộc sống sung túc hơn.
 3. Lễ khởi công nhà bà Nhung

  Ngày 22/01/2018 huyện Đoàn Tuy Phong tỉnh Bình Thuận tiến hành làm lễ khởi công cho gia đình bà Hàng Thị Hồng Nhung.

  Một số hình ảnh lễ khởi công:

  IMG-0640.JPG IMG-0641.JPG