Cô bé mồ côi cần phẫu thuật tim

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của em KPă H'Lệ

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em KPă H'Lệ. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 39.700.000đ, BHYT thanh toán 12.741.000đ, còn lại Quỹ tài trợ Vinacapital thanh toán 13.479.500đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 13.479.500đ.

  Kpa-H-Le-qt.
  Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện Tim Tâm Đức cung cấp
  Sau khi nhận được quyết toán, Quỹ Hiểu về trái tim đã tiến hành thanh toán cho bệnh viện Tim Tâm Đức.

  kpa-h-le-hd.
  Hóa đơn thanh toán của Quỹ Hiểu về trái tim


  kpa-h-le-rv.
  Giấy ra viện của em KPă H'Lệ

  -- Hiểu về trái tim --
Quay lại danh sách cập nhật...