Còn ống động mạch, Đức Tâm thường sốt và chảy máu cam

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của em Tâm

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Nguyễn Đức Tâm. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 49.000.000đ, BHYT thanh toán 23.000.000đ, còn lại Quỹ Tài trợ Vinacapital thanh toán 10.400.000đ, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Tp.HCM thanh toán 3.900.000đ, Tổ chức Trả lại tuổi thơ thanh toán 9.100.000đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 2.600.000đ.

  NGUYEN DUC TAM - QT.
  Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cung cấp

  NGUYEN DUC TAM - HD.
  Sau khi nhận được quyết toán, Quỹ Hiểu về trái tim đã tiến hành thanh toán cho bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.

  Số tiền các nhà hảo tâm đã đóng góp vượt cam kết hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho em Nguyễn Đức Tâm sẽ được Hiểu về trái tim dùng để giúp đỡ cho các trường hợp khác.

  Hiểu về trái tim cùng gia đình em Nguyễn Đức Tâm chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, Quỹ Tài trợ VinaCapital, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Tp.HCM và Tổ chức Trả lại tuổi thơ đã giúp đỡ chi phí cho ca phẫu thuật của em Tâm.
Quay lại danh sách cập nhật...