Notable Contributors

 1. 9.451.045.833 đ

  Quỹ Hiểu về trái tim

  Số lần đóng góp:
  351
 2. 3.388.437.000 đ
 3. 2.629.189.000 đ

  Tập đoàn Mường Thanh

  Member
  Số lần đóng góp:
  114
 4. 2.580.751.000 đ

  Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam

  Số lần đóng góp:
  86
 5. 1.742.670.270 đ

  từ thế hiền

  Member, Nam
  Số lần đóng góp:
  157
 6. 968.316.000 đ

  Junhee Beauty Center Việt Nam

  Member
  Số lần đóng góp:
  47
 7. 922.338.000 đ

  Quỹ tài trợ VinaCapital

  Số lần đóng góp:
  61
 8. 599.882.000 đ

  Menard Việt Nam

  Member
  Số lần đóng góp:
  28
 9. 582.988.000 đ
 10. 570.460.000 đ

  His Royal Highness Prince Henrik of Denmark

  Số lần đóng góp:
  25
 11. 510.001.000 đ

  Ricons

  Member
  Số lần đóng góp:
  21
 12. 485.652.000 đ

  Gia đình Diệu Âm

  Số lần đóng góp:
  27
 13. 470.323.000 đ

  Công ty TNHH Teamobi

  Số lần đóng góp:
  18
 14. 344.700.000 đ

  Nguyễn Quang Tuấn

  Số lần đóng góp:
  13
 15. 300.000.000 đ

  CTY CP Phát triển thể thao Điện tử Việt Nam

  Số lần đóng góp:
  10
 16. 279.128.000 đ

  Công ty Cổ phần Bách Đạt An

  Member
  Số lần đóng góp:
  9
 17. 278.500.000 đ

  Lotte Cinema

  Member
  Số lần đóng góp:
  12
 18. 246.750.000 đ

  Anh Bùi Khương Duy

  Member
  Số lần đóng góp:
  10
 19. 245.658.000 đ

  Hoa viên Bình An

  Member
  Số lần đóng góp:
  10
 20. 244.652.000 đ

  Công ty TT DĐ Mobifone

  Số lần đóng góp:
  9