Notable Contributors

 1. 9.451.045.833 đ

  Quỹ Hiểu về trái tim

  Số lần đóng góp:
  351
 2. 5.034.640.000 đ

  Bé Lê Hiếu

  Số lần đóng góp:
  45
 3. 3.330.187.000 đ
 4. 2.608.389.000 đ

  Tập đoàn Mường Thanh

  Member
  Số lần đóng góp:
  113
 5. 2.542.751.000 đ

  Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam

  Số lần đóng góp:
  85
 6. 1.742.670.270 đ

  từ thế hiền

  Member, Nam
  Số lần đóng góp:
  157
 7. 968.316.000 đ

  Junhee Beauty Center Việt Nam

  Member
  Số lần đóng góp:
  47
 8. 922.338.000 đ

  Quỹ tài trợ VinaCapital

  Số lần đóng góp:
  61
 9. 679.864.000 đ

  Bảo Hiểm FWD VN

  Member
  Số lần đóng góp:
  13
 10. 672.381.000 đ

  Cobra Puma Golf

  Member
  Số lần đóng góp:
  20
 11. 630.488.000 đ
 12. 599.882.000 đ

  Menard Việt Nam

  Member
  Số lần đóng góp:
  28
 13. 570.460.000 đ

  His Royal Highness Prince Henrik of Denmark

  Số lần đóng góp:
  25
 14. 564.823.000 đ

  Chợ tình

  Member
  Số lần đóng góp:
  9
 15. 552.803.000 đ

  phạm trần nhật minh

  Member, Nam
  Số lần đóng góp:
  38
 16. 544.762.112 đ

  Độ LH

  Member, Nam
  Số lần đóng góp:
  702
 17. 492.001.000 đ

  Ricons

  Member
  Số lần đóng góp:
  20
 18. 485.652.000 đ

  Gia đình Diệu Âm

  Số lần đóng góp:
  27
 19. 470.323.000 đ

  Công ty TNHH Teamobi

  Số lần đóng góp:
  18
 20. 344.700.000 đ

  Nguyễn Quang Tuấn

  Số lần đóng góp:
  13