Cùng giúp em Trọng Nhân có trái tim khỏe mạnh

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của em Nhân

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Nguyễn Trọng Nhân. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 96.500.000đ, BHYT thanh toán 29.135.000đ, còn lại Quỹ Tài trợ Vinacapital thanh toán 10.104.750đ, Hội Bảo trợ BNN, NTT & TMC tỉnh Bến Tre (Tổ chức Children Action) thanh toán 47.155.500đ và Quỹ Hiểu về trái tim (Công ty CP QH Plus) thanh toán 10.104.750đ.

  QT Nguyen Trong Nhan.
  Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện Tim Tâm Đức cung cấp

  GRV Nguyen Trong Nhan.
  Giấy ra viện của em Nhân

  HD Nguyen Trong Nhan.
  Hóa đơn thanh toán của em Nhân

  Số tiền các nhà hảo tâm đã đóng góp vượt cam kết hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho em Nguyễn Trọng Nhân sẽ được Hiểu về trái tim dùng để giúp đỡ cho các trường hợp khác.

  Hiểu về trái tim cùng gia đình em Nguyễn Trọng Nhân chân thành cảm ơn Công ty CP QH Plus, Hội Bảo trợ BNN, NTT & TMC tỉnh Bến Tre (Tổ chức Children Action) và Quỹ Tài trợ VinaCapital đã giúp đỡ chi phí cho ca phẫu thuật của em Nhân.​
Quay lại danh sách cập nhật...