Đỗ Anh Tú

 1. Ngày 27 tháng 11 năm 2015


  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Đỗ Anh Tú. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 71.085.000đ, BHYT thanh toán 37.259.000đ, còn lại Một nhà hảo tâm thanh toán 30.000.000đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 3.826.000đ.

  [​IMG]
  Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện E Hà Nội cung cấp

  Quỹ Hiểu về trái tim cũng đã tiến hành thanh toán cho bệnh viện E Hà Nội.

  [​IMG]
  Hóa đơn thanh toán của Quỹ Hiểu về trái tim
Quay lại danh sách cập nhật...