Đỗ Anh Tú

  1. Ngày 5 tháng 8 năm 2015


    Ngày 3/8/2015, bé Đỗ Anh Tú đã nhập viện tại bệnh viện E Hà Nội. Hiện bé vẫn chưa có lịch mổ vì cần theo dõi sức khỏe thêm.
Quay lại danh sách cập nhật...