Đức Anh bị Apso, thông liên thất

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của Đức Anh

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Nguyễn Đức Anh. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 111.487.631đ, BHYT thanh toán 68.568.826đ, còn lại Quỹ tài trợ Vinacapital thanh toán 19.235.164đ, Gia đình Đức Anh thanh toán 15.440.000đ và Quỹ Hiểu về trái tim (Công ty CP Tập đoàn Mường Thanh) thanh toán 8.243.642đ.

  nguyen-duc-anh-qt.
  Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện Tim Hà Nội cung cấp

  nguyen-duc-anh-rv.
  Giấy ra viện của em Đức Anh

  -- Hiểu về trái tim --
Quay lại danh sách cập nhật...