Đức Anh bị Apso, thông liên thất

  1. Hóa đơn thanh toán viện phí cho em Đức Anh

    Sau khi nhận được quyết toán chi phí cho ca phẫu thuật của em Nguyễn Đức Anh, Quỹ Hiểu về trái tim đã tiến hành thanh toán cho bệnh viện Tim Hà Nội.

    HD Nguyen Duc Anh.
    Hóa đơn thanh toán của Quỹ Hiểu về trái tim
    --Hiểu về trái tim--
Quay lại danh sách cập nhật...