Em Dũng bị tim một thất

 1. Đóng hồ sơ bé Anh Dũng

  Vào tháng 12/2019, Quỹ Hiểu về trái tim có kêu gọi đóng góp chi phí phẫu thuật tim cho bé Nguyễn Như Anh Dũng. Sau đó có sử dụng nguồn hỗ trợ từ nhà tài trợ là Giải Golf Hiểu về trái tim - Swing for the Heart 2018.

  Đến nay, Hiểu về trái tim nhận được thông tin, Ba bé Anh Dũng quyết định ngừng nhận hỗ trợ chi phí phẫu thuật với lý do: Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cho biết, sau khi nhập viện, bác sĩ chụp MSCT và thông báo tình trạng bệnh của em Dũng đang chuyển biến rất nặng, không thể can thiệp phẫu thuật.

  Vì vậy, Hiểu về trái tim đóng hồ sơ bé Nguyễn Như Anh Dũng, chuyển số tiền đóng góp sang cho hoàn cảnh bệnh nhi khác.

  Hiểu về trái tim chúc bé Dũng luôn mạnh khỏe.

  Công văn hủy HVTT - Anh Dũng.
  Công văn hủy cam kết hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim
Quay lại danh sách cập nhật...