Em Ngọc Thản bị suy tim

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của em Thản

  Theo thông tin từ bệnh viện, em Ngọc Thản đã được xuất viện vào ngày 24/4/2018.

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Nguyễn Ngọc Thản. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 58.000.000đ, BHYT thanh toán 25.00.000đ, còn lại Quỹ tài trợ VinaCapital thanh toán 13.200.000đ, Tổ chức Trả lại Tuổi thơ thanh toán 9.900.000đ, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng thanh toán 1.650.000đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 8.809.858đ.

  nguyen-ngoc-than-qt.
  Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cung cấp
  Sau khi nhận được quyết toán, Quỹ Hiểu về trái tim đã tiến hành thanh toán cho bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.

  nguyen-ngoc-than-hd.
  Hóa đơn thanh toán của Quỹ Hiểu về trái tim
  Hiểu về trái tim cùng gia đình em Nguyễn Ngọc Thản chân thành cảm ơn Menard Việt Nam, Quỹ tài trợ VinaCapital, Tổ chức Trả lại Tuổi thơ, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng đã giúp đỡ chi phí cho ca phẫu thuật của em Ngọc Thản.
 2. Em Ngọc Thản đã nhập viện và phẫu thuật

  Theo thông tin từ gia đình, em Ngọc Thản đã nhập viện ngày 06/04/2018 và phẫu thuật ngày 12/04/2018.

  Hiện tại sức khỏe em còn yếu nên vẫn còn nằm điều trị thêm.

  Chúc em sớm khỏe mạnh.