Em Ngọc Trâm cần mổ lần 2

  1. Em Trâm cần theo dõi thêm 6 tháng

    Theo thông tin từ gia đình, sau khi đi tái khám thì tình trạng em Trâm vẫn không thay đổi.
    Bác sĩ yêu cầu theo phải theo dõi thêm 6 tháng nữa để đánh giá tình hình sức khỏe.
Quay lại danh sách cập nhật...